Stedelijk Helmonds Seniorenkoor

Zing met schoonheid, met liefde,
met pracht, met hartstocht,
met kracht, met warmte,
en melodieuze stem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor.

 

Een koor vóór en met 50-plussers. Een koor dat samen muziek wil maken. Maar wel muziek op niveau. Wij streven ernaar de kwaliteit van ons koor voortdurend te verbeteren. Dat dit lukt wordt bewezen door de resultaten die wij behalen op diverse zangconcoursen. Op 29 maart 2014 behaalde het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor in een voorronde voor seniorenkoren bij het Nationaal Korenfestival 219 punten en dat aantal was goed voor de eerste plaats.

 

Daarnaast zijn wij ook een geweldig leuke vereniging, waar het goed toeven is.

 

Stedelijk Helmonds Seniorenkoor bestond op 27 oktober 2020 45 jaar en telt anno 2022 46 leden, verdeeld over 15 sopranen, 14 alten, 8 tenoren, 9 bassen.

 

Het koor is zeker wat de kwaliteit van het zingen aangaat, de afgelopen tien jaar met sprongen vooruit gegaan.

 

Het repertoire is zo danig veranderd, dat liederen uit de beginjaren nauwelijks nog aan bod komen. Het huidige repertoire bestaat uit werken uit musicals, uit operette en uit opera. Getuige de vele complimenten van vakjury’s in het verleden zijn wij op een goede weg. De basis hiervoor werd gelegd door Piet Stax. Onder de enthousiaste leiding van Frans Sijmens en het virtuoze pianospel van Jolanda Verhagen repeteren wij elke maandagmiddag in het Theo Driessen Instituut van 13:30 tot 15:30 uur.

 

De website.
Hopelijk vindt u de door u gezochte informatie op deze site. Wij hebben ons best gedaan een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van ons koor.
Mocht u de door u gezochte informatie niet vinden, of wilt u meer informatie, neem dan met ons contact op.
U kunt de adressen vinden onder de knop “organisatie”.

 

 

 

 


 

 

 

 

Op maandag 21 oktober 2019 mochten onze voorzitter en penningmeester, dhr. Geert Sneijders en mw. Chris-An Verbakel van Rabobank Helmond Peel Noord een checque t.w. van € 326,54 ontvangen. Een dank je wel aan Rabo Club Support voor dit mooie sponsor bedrag. Ook een dank je wel aan de leden, die met familieleden, vrienden en kennissen op ons koor één of twee stemmen hebben uitgebracht. Dank je wel daarvoor.

 

 

 


 

 

 

 

 

Een foto-impressie van de eerste gezamenlijke repetitie sinds corona. Op maandag 27 sept. 2021 nemen we ook afscheid van Johan Branten. 

De foto's zijn van Henk van Dijk