Stedelijk Helmonds Seniorenkoor

Zing met schoonheid, met liefde,
met pracht, met hartstocht,
met kracht, met warmte,
en melodieuze stem.

4 april 2022 jaarvergadering SHS 

 

 

 verslag jaarvergadering 2022.pdf

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     

 

 

jaarvergadering notulen 040422.pdf

 

 

 

 

 


 

 

 

Hoera het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor zingt weer

 

Op maandag 6 september 2021  is het zover. De coronamaatregelen laten weer meer toe. Al op 19 juli is met de leden afgesproken dat wij, indien mogelijk, met een gedeelde repetitie in september weer willen gaan repeteren.

Na ruim 18 maanden, 9 maart 2020 is de laatste repetitie geweest, zijn allereerst de sopranen en tenoren uitgenodigd voor een repetitie van 13:30 - 14:30 uur. De alten en bassen volgen een repetitie van 14:45 - 15:45 uur. In het TDI is de ventilatie aangepast en met een groep van ongeveer 24 zangers en zangeressen is het op voldoende afstand van elkaar veilig repeteren.

Het enthousiasme onder de leden is groot. Iedereen komt met een big smile binnen, blij dat we weer mogen zingen.

Uiteraard zijn ook Frans en Jolanda present en onder leiding van hen klinken de eerste tonen in de aula van het TDI. Traditiegetrouw de bekende inzingoefeningen. Na het "Tebe Poem", ter nagedachtenis aan hen die in de voorbije periode zijn overleden, volgen enkele bekende werken zoals "Mala moja", "Ellie Rhee", "Wenn Zigeuner Hochzeit machen" en "The Rose". Het uurtje repeteren vliegt om. Zowel de leden als de begeleiding zijn heel tevreden met wat vanmiddag gehoord is. Na anderhalf jaar valt de klankkleur en de kracht van onze stemmen reuze mee. Na enkele repetities zingen we weer op het oude niveau.

Een dertiental leden hebben deze eerste repetitie niet bezocht. Sommige zijn nog op vakantie, enkelen kunnen om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn en sommige leden vinden het nog niet vertrouwd genoeg om samen te komen. Wij weten van elkaar niet wie wel of niet gevaccineerd is, weten niet wie eventueel toch het virus bij zich heeft. Het bestuur hoopt dat de overheid snel de nodige maatregelen afkondigt, zodat wij allemaal ons veilig kunnen voelen tijdens de komende repetities.

Onze fotograaf Henk van Dijk maakte van zijn repetitie enkele foto's.

 

     
     
     

 

 


 

 

Ledenbijeenkomst maandag 19 juli 2021

Voor de tweede keer in een langdurig corona-periode is het koor te gast in wijkhuis "De Fonkel". 

 

Geert heette namens het bestuur iedereen van harte welkom. Bij een samenkomst als deze is het heel fijn als het bestuur zo'n grote opkomst van 44 leden mag tellen.

Geert hoopt op een middag waarop we samen elkaar weer eens kunnen ontmoeten en bijpraten in koorverband. De laatste ontmoeting dateert alweer van 24 augustus 2020.

Ook veronschuldigt hij enkele leden die wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn. Theo van Beek, Frans Pulles en Paul Verbakel kunnen om gezondheidsredenen niet erbij zijn. Ook onze vaste fotograaf, dhr. Henk van Dijk heeft zich moeten afmelden. Henk moet opnieuw geopereerd worden aan zijn oor. Vanmiddag is hij in het ziekenhuis voor gesprekken en onderzoek.

Vandaag nemen we ook afscheid van oud-lid Marlies Goebels, Marlies is vandaag op 80 jarige leeftijd overleden. Zij kampte sinds medio 2020 met haar gezondheid. Uiteindelijk is een tumor in de hersenen haar fataal geworden. Wij herinneren haar als een bescheiden en oprechte vrouw, die bijna 14 jaar bij de alten de repetities trouw volgde.  

Het "Eindejaarfeest" tijdens de laatste repetitie voor de kerst is in 2020 door corona niet doorgegaan. Het is een mooie traditie van het SHS om tijdens het feest jubilarissen te huldigen. Het bestuur haalt vanmiddag de schade in en Geert vraagt mevrouw Truus Verdonck als eerste om naar voren te komen.

Truus is ruim 10 jaar lid. Uit handen van de voorzitter krijgt zij de oorkonde en het bronzen LOVOK-speldje. Ook een VVV-cadeaubon hoort bij dit jubileum.

Ook mevrouw Jo Verspaget is één van onze jubilarissen. Voor haar 20 jarig lidmaatschap mag zij de oorkonde, het zilveren LOVOK-speldje en de VVV-cadeaubon in ontvangst nemen.

Mevrouw Corry Vincent is al 25 jaar lid van het SHS. Ook voor haar is er een oorkonde, de gouden LOVOK-speld, de VVV-cadeaubon.

Ook mevrouw Jo van Os zingt al 25 jaar sopraan binnen het SHS. Natuurlijk ook voor haar de oorkonde, de gouden LOVOK-speld en een VVV-cadeaubon.

   

 

Namens de leden bedankte de voorzitter onze pianiste, Jolanda Verhagen, en onze dirigent Frans Sijmens. Bijna 15 maanden staan zij op non-actief wat betreft het SHS. Echter Frans is dit jaar vijftien jaar onze dirigent en Jolanda telt anno 2021 twintig dienstjaren. Beide jubilarissen worden met een attentie in het zonnetje gezet.

 

Tot slot huldigt Geert de secretaris. Nico Vaessen is op 1 januari 2011 toegetreden tot het bestuur en nam direct het secretariaat op zich. Ook voor hem is er een lekkere fles wijn en een VVV-cadeaubon vanwege 10 jaar bestuurslid.

Mevrouw Chris-Ann en mevrouw An Bogaarts hebben zich voor deze middag bijzonder ingezet. Leden te woord staan bij het aanmelden, administratie bijhouden, inkopen doen etc. Steeds stonden de dames klaar om te zorgen voor een geslaagde middag. De voorzitter had ook voor hen een kleine attentie met "merci".

De huldigingen en "dankjewels" ondergingen de leden onder het genot van een kop je koffie of thee met een stukje vlaai.

Bij het overlijden van een lid of oud-lid is het een mooie gewoonte dat het koor aan het begin van de repetitie het "Tebe Poem". Op verzoek van Frans zingen we dit lied a capella staande en in herinnering aan Marlies Goebels. Deze middag tekenen alle aanwezige leden de condoleancekaart.

Dan is er tijd en ruimte om elkaar op te zoeken, elkaar weer te ontmoeten en gezellig bijkletsen. Hoe is het eenieder vergaan sinds 24 augustus 2020 ? En met een drankje is het al gauw erg gezellig.

Tegen half vier loopt de bijeenkomst ten einde. Het SHS kan terug kijken op een geslaagde en gezellige ontmoetingsmiddag.

 

 

 

 

 


 

 

 

Ledenbijeenkomst 24 augustus 2020

 

 

Wijkhuis "De Fonkel"

Op maandagmiddag 9 maart hebben de leden van het SHS elkaar voor het laatst in koorverband gesproken en gezien. Voor het bestuur een belangrijke reden om naar de leden toe een middag te organiseren. Een middag waarop wij elkaar weer eens konden ontmoeten, elkaar konden zien en met elkaar een praatje maken. In overleg met de beheerder van wijkhuis "De Fonkel" heeft het bestuur haar plan snel kunnen realiseren.

Op de bestuursvergadering van donderdagochtend 13 augustus wordt het idee geopperd, 's middags zitten Geert en Nico bij Theo van Schijndel aan tafel in de Fonkel. Na een klein half uurtje zijn de nodige afspraken gemaakt en kan het bestuur een bijeenkomst houden op maandag 24 augustus. Wijkhuis De Fonkel heeft voor het koor de theaterzaal ter beschikking. Deze ruimte is groot genoeg om de leden te ontvangen en de 1,50 m - regel in acht te nemen.

Via de mail en per post worden de leden uitgenodigd. Gevraagd wordt om zich te melden of af te melden. Sinds kort is de horeca gehouden aan een nieuwe maatregel. Namelijk alle gasten moeten geregistreerd worden. Mocht er een besmetting optreden, dan kan er gemakkelijk en snel het contact onderzoek van de GGD plaatsvinden.

Maandag 24 augustus 13:30 uur is het zover. Bij binnenkomst tekenen de aanwezige leden de lijst en zoeken de penningmeester op. De leden die contributie vooruit hebben betaald, krijgen de teveel betaalde maanden terug. Het verloopt al;lemaal heel soepel en al gauw zitten we aan de koffie/thee met een lekker stukje vlaai.

Geert wenst ons allen een gezellige middag toe. Helaas nog niet zingen. Het bestuur wil wel graag weten wat de leden willen. Er zijn twee opties. De eerste is om op 7 september in het TDI met een gedeelde repetitie te beginnen. Het bestuur is van mening dat met een groep van plusminus 25 personen de 1,50 m-regel in acht genomen kan worden. De tweede optie is te wachten totdat er een vaccin is en wij als één koor kunnen zingen.

Leden brengen hun persoonlijke stem uit. 13 leden kiezen voor de eerste optie, 23 leden durven het zingen nog niet aan en kiezen derhalve voor optie twee. Geert zegt toe dat het bestuur naar een oplossing gaat zoeken.

De middag zelf is een schot in de roos. In groepjes van vier/vijf wordt er volop geklets en bijgepraat. Het is gezellig en de sfeer is goed. Onder het genot van een drankje vliegt de tijd. Nadat iedereen voorzien is van een SHS-tas kan het bestuur terug kijken op een geslaagde "repetitie" op deze eerste maandag na de zomervakantie.

Niet alle leden heeft het bestuur kunnen verwelkomen. Onze presentielijst telde 36 aanwezigen (inclusief Jolanda en Frans). 12 leden hebben zich afgemeld en 9 leden zijn zonder kennisgeving weggebleven. 

Mocht het nog lang duren voordat wij veilig kunnen zingen, dan overweegt het bestuur de bijeenkomst te herhalen. Het doet het koor goed.

Henk van Dijk was nog op vakantie. Nico heeft enkele foto's gemaakt.

 

 

 

     
     

 

 

 

  

 


 

 

 

Jaarvergadering 27 januari 2020

 

 

Op maandag 27 januari 2020 heeft het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor haar jaarvergadering gehouden. Onder leiding van voorzitter Geert Sneijders is de vergadering goed verlopen. De agenda werd  kort en zakelijk afgewerkt.

De meeste vragen en opmerkingen werden geplaatst bij het jaarverslag 2019 van de secretaris. Verschillende leden keken aan de hand van dit verslag terug op 2019.

Na de bestuursverkiezing laste de voorzitter een agendapunt in. Enkele leden werden bedankt voor hun extra inzet voor het koor. Zo kregen Frans Verbakel en Henk van Dijk een fles(jes) drank voor respectievelijk het maken van de oorkondes en het maken van foto’s bij de koorevenementen.

Onze penningmeester Chris-An Verbakel is 15 jaar bestuurslid. Een dankjewel ondersteund met een mooie orchidee is hier op zijn plaats. Ook voor bestuurslid Cissy Appels, 12 ½ jaar bestuurslid, is er een dankjewel met een orchidee.

Ook voor ons muzikale duo Frans Sijmens en Jolanda Verhagen een dankjewel voor hun inzet en geduld tijdens de repetities van het afgelopen jaar. Een orchidee voor Jolanda en een borreltje voor Frans.

Hoewel Henk van Dijk zijn camera niet bij zich had heeft hij toch enkele foto’s van de jaarvergadering kunnen maken.

Onder de foto’s een link naar de notulen van de jaarvergadering.

 

 

     
     
     
     
     

 

 jaarvergadering notulen 2020.pdf

 


 

 

 

Afsluiting muzikaal jaar, 16 december 2019

Theo Driessen Instituut

 

Op maandag 16 december 2019 zijn een veertigtal leden en enkele introducees ruim op tijd aanwezig in de foyer van het Theo Driessen Instituut. In plaats van de wekelijkse repetitie staat deze middag onze feestelijke jaarafsluiting op het programma.

Klokslag half twee heet de voorzitter eenieder van harte welkom en wenst het koor een gezellige middag toe.

Ook dit jaar zijn er enkele jubilarissen. Annie en Geert Sneijders zijn 25 jaar lid van het SHS. Bep Relou, Rikie van Helvoort, Bep Daniëls en Nico Vaessen zijn 10 jaar lid van het koor. Daar de voorzitter zelf een jubilaris is, heeft hij de huldiging van de jubilarissen overgedragen aan onze vice-voorzitter.

Jo Verspaget feliciteert eerst Bep, Riki, Bep en Nico met hun 10 jarig lidmaatschap en onder een dankjewel voor al die jaren trouw repetitiebezoek en steun aan het SHS overhandigt zij de oorkonde, een heerlijk wijntje en een VVV-bon met een waarde van € 10,00. Vervolgens roept Jo Annie en Geert naar voren. Het echtpaar is 25 jaar lid van het SHS en behalve dat zij hun stemmen lenen aan de sopranen en tenoren, zijn ze ook als bestuurslid actief bij ons koor. Annie is jarenlang voorzitter geweest. Deze functie heeft Geert enkele jaren terug van haar overgenomen. Ook zij krijgen uit handen van Jo de oorkonde, het LOVOK speldje en de VVV-bon van € 25,00. Tot slot voor hen samen een mooi kerststuk voor de komende dagen.

Het koud en warm buffet wordt geopend door de jubilarissen. Na een kwartiertje zit iedereen heerlijk te smullen van wat onze cateraar uit Milheeze voor ons heeft bereid.

De jaarlijkse muzikale afsluiting van ons muziekjaar is zonder optredens van eigen leden niet feestelijk. Marga Pieters draagt een gedicht uit Zeeland, haar geboortegrond, voor. Marga heeft het voor ons vertaald naar het Nederlands met toch nog een vleugje Zeeuws. Rikie van Helvert en Marlies Goebels verrassen ons met “Guten Abend, gut Nacht”, wat tweestemmig wordt gezongen. Mia Segers laat ons via een ironisch gedicht over de ouderen van nu weten, dat wij zoveel mineralen in ons hebben en dat wij voor de jongeren dus onbetaalbaar zijn. Nog niet met een miljoen. Jo Verspaget verzorgt het laatste optreden met een voordracht over “Vrüger”.

Traditioneel sluit het koor onder leiding van Frans Sijmens en met begeleiding van Jolanda Verhagen de middag af met het zingen van “Stille Nacht”.

Bij het naar huis gaan is er voor elk lid een kleurige balpen met opschrift.

Tegen half zes hebben bestuursleden en enkele hulpen alles afgewassen en opgeruimd.

Een dankjewel aan bestuur en Frans Verbakel, Sjef Strijbosch en Toon. Met hun medewerking was het ’s morgens snel opgebouwd en ’s avonds alles op tijd aan kant.

 

 fotoalbum jaarafsluiting 2019.pdf

 

 

 


 

 

maandag  9 september 2019.

Vanmiddag zijn we min of meer traditiegetrouw te gast bij de zonnebloem in het T.O.V. gebouw.

Sommige partijen enigszins onderbezet maar vastbesloten om een mooi concert neer te zetten gingen we om twee uur van start.

En zo gebeurde het. Zichtbaar genietende zonnebloemers was ons applaus.

De concertprobe was een schot in de roos en werd dus niet alleen voor de pauze gezongen maar ook als toegift (op verzoek) op het eind van het concert.

Andere liederen waren duidelijk herkenbaar voor de zonnebloemers zoals: slavenkoor, più non si trovano , Hallelujah en chianti lied. Al met al een prima concert. Onze lady speaker was kennelijk niet op de hoogte van de verandering aangebracht in de volgorde van de liederen om toch iets te mopperen.

Dank aan Geert met zijn helpsters om de piano in het T.O.V. te krijgen en weer eruit, Jolanda voor de begeleiding, Frans als dirigent en solist in de concert probe.

Muzikaal gezien een fijne middag.

 

Frans Verbakel

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Optreden voor de Zonnebloem

9 september 2019

T.O.V.-gebouw Helmond

foto’s: Henk van Dijk

 

 

 

 


 

 

 

Lovok Korenmiddag

15 juni 2019

Boxmeer

Rond half een verzamelen zich 42 koorleden en 2 introducees bij het Theo Driessen Instituut. De oranje bus van TwinTours staat al klaar in de Willem Prinzenstraat. Precies 12:45 uur is de groep compleet en brengt de bus ons naar theaterzaal "De Weijer" in Boxmeer. Rond 13:30 komen we aan in een zonnig Boxmeer. De andere drie koren, SK Maasecho uit Boxmeer, SK De Vrolijke Samenzang uit Nuenen en het Huttenkampkoor Amicitia uit Wijchen, zijn al present. Het SHS wordt snel doorverwezen naar een zaal waar wij heel kort kunnen inzingen. Heel kort, omdat wij als eerste koor moeten aantreden.

Even vóór tweeën zijn we zover en nemen wij onze plaats in op het podium. Na een kort openingswoordje van de voorzitter van de Lovok, dhr. Jos Verbeten, klinkt "Love changes everything" als ons eerste werkje door de theaterzaal. Voor iedereen is het wennen aan de akoestiek. De theaterzaal is niet echt een klankbord. Je hoort jezelf wel goed, maar dit maakt ons soms toch wel onzeker.

Onder leiding van Frans en met begeleiding van Jolanda vervolgen wij ons programma met "The Rose", "Sunrise, sunset", "Hallelujah", "Memory from cats" en het "Chianti-lied". 

"Sunrise, sunset"beleeft zijn première deze middag. Tijdens de repetities is er hard geoefend op de inzetten. Voornamelijk de bassen moesten heel alert zijn. En dat waren zij vanmiddag. 

Zowel Frans al Jolanda waren zeer tevreden over wat wij gepresteerd hebben. Vooral omdat wij twee weken niet gerepeteerd hebben.

Voor de pauze kunnen we luisteren naar SK Maasecho. "Als alles duister is" werd mooi vertolkt evenals het "Ave Verum". "Een nachtegaal in Echternach" en "Herinnering aan Holland" werden voorafgegaan door een declamatie van de tekst door één van de koorleden.

Na de pauze konden we nog genieten van SK De Vrolijke Samenzang en SK Huttenkampkoor Amicitia. 

Beide koren brachten hun werken met verve. Terecht dat de Lovok voorzitter in zijn slotwoord de prestaties van de vier seniorenkoren roemden. Het niveau was hoog, repertoirekeuze zeer divers en fris. 

Met de bloemenhulde om 17:15 uur kwam er een eind aan deze mooie muzikale middag.

Buiten stond de bus van TwinTours alweer klaar om ons naar Asten te brengen. In café-restaurant Jan van Hoek wachtte ons een drie gangen diner. Wij lieten het ons goed smaken terwijl aan elke tafel gezelligheid de boventoon voerde. Er werd geekletst en gelachen.

 

 

     

 

Even na achten vinden wij het welletjes en kan Frans ons naar Helmond brengen. Muzikale leiding, leden en bestuur kunnen terug kijken op een geslaagde uitvoering, waarbij onze banner voor het eerst gepresenteerd werd.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
     
     

 

  

 


 

  

 

Lenteconcert, 15 april in "het kruispunt", Geldrop

 

 

 

Marion de Wit, dirigente van "Zang en Vriendschap" heeft het "Stedelijk Helmonds Seniorenkoor" en het "Geldrops Gemengd Koor" uitgenodigd om samen een voorjaarsconcert te verzorgen in "Het Kruispunt" te Geldrop op maandag 15 april.

Met 45 leden is het SHS op die zonnige, maar frisse lentemiddag, present om haar steentje bij te dragen. Om 13:30 uur kunnen we op locatie inzingen. Frans is tevreden en rondt het inzingen na 10 minuten af.

Als gastheer opent "Zang en Vriendschap" dit muzikaal gebeuren. Voordat het laatste werk wordt ingezet, sluiten de leden van het SHS zich aan bij "Zang en Vriendschap". Onder leiding van Marion de Wit en met begeleiding van Leo de Wit zingen we samen "Love changes everything".

Vervolgens brengen wij ons programma. Geconcentreerd en met veel animo laten wij van ons horen met "Mala moja", "Piu non si trovano", "Hallelujah" en "The day you sang this song". De koorleden van de andere twee koren zijn enthousiast en een welverdiend applaus valt ons ten deel. Frans kijkt heel tevreden terug op dit eerste gedeelte. Ook de mooie akoestiek van deze kerk is mede debet aan ons succes.

Het "Geldrops Gemengd Koor" sluit het eerste gedeelte van dit concert af. Na de pauze opende dit koor het tweede gedeelte. Samen met "Zang en Vriendschap" zongen zij tot slot "Signum".

"Zang en Vriendschap"neemt het stokje over en zingt enkele werken welke op ons repertoire niet zouden misstaan. "Cent mille chansons" en "Plaisir d'amour" zijn daar mooie voorbeelden van.

Het SHS mag deze muzikale middag afsluiten met "The Rose", "Memory from cats", " Komm Holder Lenz" en het "Chianti-lied" als uitsmijter.

De drie koren samen zingen onder leiding van Marion en met begeleiding van Leo "Wenn Zigeuner Hochzeit machen".

Een dankwoordje van Marianne van Rooijen, voorzitter "Zang en Vriendschap" met een attentie voor dirigenten en begeleiders maakt een einde aan een mooie muzikale gebeurtenis. Tegen half zes gaan we met een goed gevoel terug naar Helmond. De foto's van Henk van Dijk laten een mooie herinnering achter.

 

     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 


 

 

 

Onze jaarvergadering werd gehouden op maandag 9 februari 2019. Aan het eind van de vergadering werd mw. An Kleine Staarman gehuldigd wegens haar 15 jarig lidmaatschap van het SHS. Onze fotograaf Henk van Dijk was erbij.

 

 

 

 

Het verslag van de jaarvergadering

 

 

jaarvergadering notulen 2019.pdf

 

 


 

 

 

 

 

Op zondagmiddag 27 januari 2019 rond de klok van enen, verzamelen zich de koorleden van twee muziekverenigingen in wijkhuis De Fonkel. Leden van het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor en leden van de liederentafel De Tierelieren maken zich op voor een gezamenlijk winterconcert.

 

Het repertoire van beide koren is heel verschillend. Een vierstemmig koor naast een liederentafel met liederen van Corrie Konings, Will Tura, Benny Neyman en Frans Bauer. Hits uit de Nederlandse top tien van de jaren 60. Liederen die uitnodigen om mee te zingen.

Op zich voor beide besturen een uitdaging om samen een mooie muzikale middag te verzorgen in wijkhuis De Fonkel.

De Tierelieren openen de middag met hun welkomstlied gevolgd door "Mooi was die tijd", "Ik zal er zijn", "My bonny is over the ocean", "Hemelsblauw", en "Daar heb je vrienden voor".

Onder leiding van Frans Sijmens en met begeleiding van Jolanda Verhagen brengt het SHS voor de pauze "The Rose", "Memory from cats", "Ellie Rhee", "The day you sang this song" en "Eine ländliche Concertprobe" ten gehore. Vooral het laatste werk met onze dirigent als solist kreeg een groot applaus.

Na de pauze is het SHS het eerst aan de beurt. Op het programma staan "Hallelujah", "Plovi, Plovi", "Love changes everything", "Slavenkoor", "Chianti-lied", en Siyahamba. Wat wij laten horen en de manier waarop weet het talrijke publiek erg te waarderen. Een groot applaus valt ons dan ook ten deel.

De Tierelieren nemen een laatste blokje voor hun rekening. We luisteren naar "Que sera sera", "Somewhere between", "Dan kijk ik je even aan", "Ode aan Maastricht", "Hopeloos", "Jij bent de zon in mijn leven" en "Wittewattetis, gewittetnie". 

Met de Tierelieren op het podium en het SHS in de zaal en met het publiek in de zaal sluiten we dit winterconcert gezamenlijk af met "'t Kleine café aan de haven".

Na het concert kregen beide koren veel complimenten. Een concert wat voor herhaling vatbaar is. 

Frans Sijmens is zeer tevreden over de prestatie die het SHS heeft geleverd. Natuurlijk zijn er weer enkele foutjes gemaakt, maar Frans wijt die voornamelijk aan zichzelf. Sommige inzetten gaf hij te laat of niet aan. Leden geven echter aan fijn gezongen te hebben en hebben een mooie muzikale middag beleefd.

Onze bas Henk van Dijk heeft ook op deze middag weer foto's gemaakt. Alleen onder "Eine ländliche Concertprobe" heeft hij de gelegenheid gehad enkele plaatjes te schieten.

     
     
     

 

 

 

 


 

 

Jaarafsluiting 17 december 2018

Het is een mooie traditie van een groot aantal jaren dat tijdens onze laatste repetitie voor het kerstreces plaats is voor een feestelijke en gezellige bijeenkomst. 

Ook 2018 sluiten we met 57 man sterk (leden en introducé's) af met een feestmiddag. Het bestuur heeft haar werk uitstekend gedaan. Wanneer tussen een en half twee de leden binnen druppelen, worden ze ontvangen in een sfeervolle aangeklede foyer. Tafels zijn in kerstsfeer gedekt en voor eenieder zijn er consumptiebonnen. Inmiddels heeft de cateraar in de aula een warm en koud buffet klaargezet. Klokslag half twee heet onze voorzitter, Geert Sneijders, iedereen van harte welkom en hij hoopt dat we samen een fijne middag zullen beleven.

Allereerst worden onze jubilarissen gehuldigd. Mw. Bernadette Duymelink, Mw. Liesel Englander, Mw. Annie Giebels, Mw. Annie van Helmond, Mw. Hennie Mihálovics, Mw. Mia Segers en Mw. Mia van de Zanden zijn 10 jaar lid van het SHS. Mw. Chris-Ann Verbakel werd gehuldigd wegens haar 15 jaar lidmaatschap. Ook Mw. Ann Kleine-Staarman is 15 jaar lid. Helaas ontbrak zij op deze middag. Mw. Annie Vogels is al 30 jaar lid van ons koor.

Na de huldiging van deze negen jubilarissen werd Nico Vaessen naar voren geroepen. Uit handen van de voorzitter kreeg hij een heerlijke fles rode wijn verpakt in een luxe verpakking. Voor al die werkzaamheden als secretaris, als steun en toeverlaat van de voorzitter en omdat hij vóór elke repetitie de aula in orde maakt. Ook Frans Sijmens en Jolanda Verhagen werden met een attentie bedankt voor hun inzet bij het SHS. Tot slot nam de vice-voorzitter, Jo Verspaget,  het woord om onze voorzitter Geert Sneijders te bedanken voor zijn inzet en werkzaamheden voor het koor.

Vervolgens was het tijd voor de koorleden om onder het genot van een drankje even bij te kletsen. Tegen half drie was het tijd om het buffet te openen. Dit jaar mocht na de voorzitter en de overige bestuursleden de linkse tafel gebruik maken van het buffet. De middelste tafel volgde snel. De achterste tafel en de rechtste tafel sloten zich vervolgens aan. Enkele bestuursleden waakten bij het buffet dat alles eerlijk verdeeld werd. Er was meer dan genoeg. Ook voor een tweede ronde en een ware liefhebber kon voor een derde keer langs het buffet gaan.

Nadat de borden opgeruimd waren, was het tijd voor enkele voordrachtjes. Annie Sneijders praatte niet alleen alles aan elkaar, maar hield ook de touwtjes strak in handen. Nico Vaessen mocht de spits afbijten met zijn voordracht "t Muisje". Moraal van het geheel was dat snoepen toch niet zo gezond was. 

Mieke Kolenberg heeft met Frans Pulles, Frans Sijmens, Henk van Dijk, Theo van Druenen en Nico Vaessen de afgelopen drie weken een act ingestudeerd. Het openingslied, "Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe"werd luidkeels meegezongen. Henk van Dijk had een solorol in "Moeke als ik later groot ben" Melodie bekend, maar met een tekst  anno 2018. Ook Frans Sijmens trad op als solist en leerde het koor het lied over Helmond. Nadat Mieke Kolenberg verteld had over wat ze gehoord had over "Horen zeggen" zette het groepje onder leiding van Frans Pulles op gitaar "Leise rieselt der Schnee" in. Ook het neuriën werd snel door het koor overgenomen. Het was een mooie omlijsting van de kerstgedachte die Nico Vaessen uitsprak. Frans Sijmens en Frans Pulles zongen tot slot "Dit is een lied alleen voor kinderen" van Dimitri van Toren.

Het optreden werd erg gewaardeerd. Frans Sijmens en Frans Pulles zongen tot slot "omdat ik er zo van houw " van Kiele Kiele. Het koor zong uit volle borst het refrein mee.

Een duet van Annie Sneijders en Bernadette Duymelink was het volgende optreden. Ook Jolanda, aan de piano, en Gijs op de accordeon lieten van zich horen. Zij speelden voor ons "Joy to the world" in een ander arrangement.

Eén van onze vaste artiesten, Joke Seelen, had ook dit jaar een act. Samen met Annie Giebels en Bernadette Duymelink vormde zij een Oostenrijks trio en dat op een eigen wijze "Troelala, troelala" vertolkte.

Een bekend gezegde luidt: "Gezelligheid kent geen tijd". Dat geldt zeker voor deze middag. Het liep tegen vijven dat eenieder met een roos en mooie kerstwensen en de beste wensen voor 2019 naar huis ging.

Het SHS kan terugkijken op een zeer geslaagde jaarafsluiting. 

 

Henk van Dijk heeft op deze middag weer mooie foto's gemaakt.

fotoalbum jaarafsluiting 2018.pdf

 

 


 

 

 

 

Kerstconcert 2018

 

Zondag 16-12-2018 zijn we met het koor naar Lieshout getogen om samen met PrimaVera een kerstconcert te verzorgen.

Op weg daarnaar toe werden we in stemming gebracht door mist en de overgebleven resten van de sneeuw, die 's nachts was gevallen. Het concert was wel anders van opbouw dan we gewend zijn. Zo was er geen pauze en volgens de mevrouw die het woord voerde hadden zij ook geen programma gemaakt daar, door de donkerte op de tribune, het publiek dit toch niet kon lezen. Na een opsomming van de activiteiten welke het koor het afgelopen jubileumjaar had ondernomen. Kon het concert beginnen (geen programma) maar ook geen aankondiging van het te zingen lied. Normaal zingt het koor primaVera zonder muziek nu bij het kerstliederen repertoire wel. Fijne muziek werd ons voorgeschoteld. Het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor deed hiervoor niet onder al was de gehele muziek keuze helemaal anders goed voor het gehele concert. Een jonge soliste verraste ons men een vlot en mooi optreden Senna is de naam.

PrimeVera sloot het concert af ( zonder muziek) een beetje kaal was dat wel en als men dan gewoon stilstaat is dat toch raar. Met die gedachte werd ik in het volgende lied afgestraft een swingend Afrika werd ten gehore gebracht. Het koor PrimeVera bood ieder een glas glüh wein aan en mochten we terugkijken naar een mooie middag.

Frans Verbakel

 

 

 

  

 

 

  


 

 

 

Kempische Zangersdagen

 

Leden van het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor zijn tijdig aanwezig bij het Theo DRiessen Instituut aan de Willem Prinzenstraat. Zo ook de bus van TwinTours die om 10:45 voorrijdt en met onze "vaste"chauffeuse Edith tegen elven naar Hapert vertrekt.

De rit over de A67 duurt een kleine drie kwartier. In de bus wordt gezellig gekeuveld. Ruimschoots op tijd komen we aan bij "Den Tref" en kunnen we aan de koffie/thee en een belegd broodje, al dan niet zelf meegebracht, beginnen.

Om half een is ook onze dirigent gearriveerd en kunnen we in zaal "De Pan" onze stemmen even losmaken. Frans repeteert met ons het zwakke punt van "The Phantom of the opera". Na twee keer ingezet te hebben is hij tevreden en wil hij nog even de inzet van het "Chianti-lied" doornemen. Vijftien minuten inzingen is voldoende. Inmiddels zijn ook de andere zes koren aangekomen en is de koffie/thee met een plakje cake op. Het wachten in de "Hapertse Heide"-zaal is op de klok van enen.

Seniorenkoor "Tieners van Toen" uit Eindhoven trapt deze muzikale middag af. Enkel damesstemmen met werken uit de jaren zestig. Het openingsnummer "Marina" leidde al gauw tot meezingen. De dames zongen goed verstaanbaar en bij "Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben" klonk het koor fris en hoorden wij een mooie koorklank. "Amigos para siempre"is een werkje, wat goed op de repertoirelijst van het SHS zou kunnen staan.

Het koor "SK. Laetitia"uit Esch betreedt als tweede koor het podium. Het koor telt slechts drie heren en zeven dames. De begeleiding komt van een hamond orgel. Aanvankelijk klinkt het orgel te hard en heeft het koor te weinig volume om goed en verstaanbaar te klinken.

"SK Zing en Vriendschap" is het volgend koor dat aantreedt. Ook dit zestien leden tellend koor wordt begeleid door het hamond orgel. De koorklank is een beetje somber door de lage toonzetting, wat de koorklank niet ten goede komt.

Het programma verloopt prima volgens schema. Zo is het SHS om tien over twee aan de beurt om als vierde koor het podium te betreden. Bij het opgaan hebben we het idee dat we gaan knallen. Ons openingsnummer "The Rose" wordt door een aandachtig luisterend publiek heel goed ontvangen en we krijgen een luid applaus.

Dat applaus wordt nog sterker na afloop van "Love changes everything". Met onze uitvoering van "The Phantom of the opera" krijgen we de zaal muisstil. Volgens Frans een uitstekende vertolking van deze medley. Nog voordat het slotakkoord klonk, kregen we een daverend applaus. Voor ons kon het optreden niet meer stuk. Met het "Chianti-lied"kregen wij de zaal dan ook helemaal mee. Een bijna staande ovatie viel ons ten deel. Met een zeer tevreden dirigent en pianiste gingen we onder de klanken van ons laatste lied de pauze in.

Na de pauze horen we "Sk. Zang doet leven" uit Middelbeers. Het "Brabant" is mooi van koorklank. Ook de andere werken, "Ik zoek een dorp" "Song of peace" en "Tschilli billi bella" (bij ons beter bekend als "Mala moja") worden goed vertolkt al missen we veelal de dynamiek in de werken. 

"Sk. Vogelzang Lieshout" uit Lieshout mag om half vier van zich laten horen. Met een mooie canon "On a wagon" openen zij hun optreden. "You raise me up" een meer bekend werk volgt. Ook dit werk zou op ons repertoire niet misstaan. Het "Hallelujah"van Cohen komt ons bekend voor. Het is een werk wat toch wat volume vraagt van een koor. Dat miste ik bij dit koor. Wellicht te wijten dat het koor niet genoeg naar voren stond opgesteld. "Frieden" is een mooi nummer wat à capella gezongen moet worden. Onder leiding van Arie Ketelaars werd dit dan ook mooi door het koor vertolkt. Een koorklank om fijn naar te luisteren.

Het "Sk. Contente Zangers" uit Eersel mag deze muzikale middag met 4 werken afsluiten. Ook dit koor wordt begeleid door het hamond orgel. Terwijl de organist de laatste instructies krijgt, haalt de dirigent zijn koor zover als mogelijk is naar voren.

Het koor begint met een welkomstlied. Wellicht iets voor het SHS het "Hallo, hallo allemaal" weer eens van stal te halen. "Naar wat de dennen fluisteren" valt de dynamiek op. "Barcarolle" gaat in het Nederlands. Jammer dat hiervoor niet voor pianobegeleiding is gekozen. "De waterval" is het derde nummer. Hard en zacht, forte en piano, crescendo wisselen elkaar af. "Effendero" een gedragen werk dat zesstemmig werd uitgevoerd.

Wat ons nog restte was het gezamenlijke slotlied "Vandaag is het een korendag". Ruim tweehonderd zangers en zangeressen zongen eenstemmig dit lied en keken terug op een geslaagde, sfeervolle en muzikale middag. 

Onze chauffeuse Edith staat ons al op te wachten. Tegen half vijf is iedereen present en vertrekt de bus naar Casteren. 

 

 

 In de "Kruidenlucht" wacht ons een drie gangen diner. Edith loost ons naar het restaurant. De tafels zijn sfeervol gedekt en al snel heeft iedereen een plaatsje gevonden. Het diner is niet alleen lekker en smaakvol, maar ook overvloedig. Er is meer dan voldoende. Na een heerlijke groentensoep, staan de tafels vol met varkenshaasjes, champignonsaus, broccoli, bloemkool, salade, frietjes, krielaardappeltjes en erwtjes met worteltjes. Wij laten het ons goed smaken. Ook het dessert, bavarois en ijstaart, is voor iedereen meer dan genoeg.

Onder het dineren wordt er plezier gemaakt, er wordt gediscusseerd en gezellig gekeuveld. Vóór wij er erg in hebben wijst de klok zeven uur aan en vindt Edith tijd om op te stappen. Tegen achten zet zij haar bus bij het TDI stil. Vijfendertig leden kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Onze fotograag Henk van Dijk heeft onder het diner nog een aantal foto's geschoten.

 

 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 


Herfstconcert met het Houts Gemengd Koor en De Vrolijke Samenzang.

 

Op zondag 30 september 2018 ontving het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor in het kader van een tweejaarlijkse uitwisseling twee koren. Het Houts Gemengd Koor uit Mierlo-Hout en De Vrolijke Samenzang uit Nuenen waren haar gasten in de Gaviolizaal aan de Torenstraat in Helmond.

De drie koren verzorgden voor een groot publiek een fijne, gezellige en sfeervolle muzikale middag. Het gevarieerde programma van de drie koren bood voor elk wat wils. Werken uit musiacals, klassieke werken, maar ook evergreens en ballades waren op deze herfstmiddag te beluisteren.

Dat deed het publiek dan ook aandachtig. Als gastheer opende het SHS dit herfstconcert met een viertal werken. "Plovi, Plovi" , "Chianti-lied", "Love changes everything" en "Hallelujah" werden tot tevredenheid van onze dirigent ten gehore gebracht in dit eerste blokje. De koorleden hebben wel last van de slechte akoestiek van de Gaviolizaal. We horen elkaar niet goed en dat leidt bij alle stemgroepen tot kleine foutjes.

Voor de pauze mag het Houts Gemengd Koor het podium betreden. Een achttal werken uit opera en musical, evergreens en ballades vormen een gevarieerd programma. Ook de leden van het HGK hebben moeite met de akoestiek. 

Na de pauze verrast De Vrolijke Samenzang ons met de uitvoering van hun achttal werken. Blijkbaar heeft het koor geen last van de akoestiek. De soliste Rianne Vogten wist de zaal in verroering te brengen met haar vertolking van "Habanera" uit de opera Carmen van Bizet.

Met een drietal werken "The Phantom of the opera", "The Rose" en "Eine ländliche Concertprobe" sloot het SHS haar herfstconcert af. Het laatste lied met Frans Sijmens als solist is toch steeds weer een goede uitsmijter. 

Met "Siyahamba" sloten de 115 koorleden gezamenlijk deze mooie muzikale middag af.

 

 

 

 

foto's: Henk van Dijk

 

 

 

 

   
     

 

   
     

 

 
     

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 


  

 

 Lenteconcert, maandag 23 april 2018, Geldrop

 

 

Het SHS is door het seniorenkoor "Zang en Vriendschap" uit Geldrop uitgenodigd om deel te nemen aan haar lenteconcert. De uitnodiging kwam van Marion de Wit, dirigente van het Geldrops seniorenkoor.

Op maandag 23 april toog een bijna volledig koor naar "'t Kruispunt" om samen met "Zang en Vriendschap" en het "Geldrops Gemengd Koor" voor een muzikale middag te zorgen.

Vóór het concert heeft Frans onze stemmen wat losser gemaakt met behulp van zijn geëigende oefeningen. Al snel sloten de andere twee koren zich aan om de twee gezamenlijke werken met elkaar door te nemen. Onder leiding van Frans zongen we gezamenlijk "Wenn Zigeuner Hochzeit machen" en onder leiding van Marion werd "Siyahamba" gerepeteerd.

Klokslag twee uur werden alle koorleden en enkele luisteraars welkom geheten door de gastheer van "Zang en Vreugd" en kon dit koor het lenteconcert openen met haar eerste vijf werken. Elk koor trad voor de pauze op met vier of vijf werken. Na "Zang en Vriendschap" betrad het "Geldrops Gemengd Koor" het podium en het "Stedelijk Helmonds Seniorenkoor" sloot het eertse gedeelte af.

Na de pauze traden de koren in omgekeerde volgorde nogmaals op.

Het is een muzikale middag geworden met 27 verschillende werken. Het SHS is dikwijls present geweest bij korenmiddagen in de regio. Wat de drie koren vanmiddag op hun programma hadden staan, hebben we niet eerder mogen beluisteren. Ik denk dat onze muziekcommissie enkele ideeën hebben opgedaan om ons repertoire uit te breiden.

Ons programma bestond uit: "Plovi, Plovi", "Mala moja", "Love changes everything", "Slavenkoor", "The Phantom of the Opera". Na de pauze brachten we "Hallelujah", "Piu non si trovano", "Jerusalem", en "The Rose" ten gehore. Het laatste nummer heeft Jolanda voor het koor bewerkt en beleefde in Geldrop de premiere. Na afloop gaven zowel Frans als Jolanda aan, dat wij goed gepresteerd hadden. Gezien het applaus wat wij van de andere koorleden kregen, wisten we dat al. Het SHS heeft aan dit lenteconcert een mooie bijdrage geleverd.

 

 

Foto's zijn gemaakt door Henk van Dijk. Dankjewel daarvoor.

     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dankjewel voor Frans Verbakel, vervangen van de secretaris bij de jaarvergadering van 29 januari 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Een bijna voltallig koor meldde zich rond de klok van enen in het woonzorgcentrum “De Pannehoeve” voor een kerstconcert voor de bewoners.

In een voor het koor gereserveerde ruimte stond de koffie en thee met een sneetje heerlijke kerststol voor alle koorleden klaar.

Aangezien wij op 4 december voor het laatst gerepeteerd hebben, wil Frans het nieuwe nummer “Joy tot he world” middels het inzingen uitgebreid doornemen.

Tegen tweeën stellen wij ons op in de lounge ruimte. Het is niet de ideaalste plaats om een concert te geven. Een te laag plafond en te weinig ruimte om een groot koor op te stellen, maakt het zingen moeilijker. Echter met een goede voorbereiding van 2 ½ maand en een goede concentratie moet het ons lukken om vandaag een mooi kerstconcert te geven.

In twee blokken brengen we een gevarieerd kerstprogramma ten gehore. Voor de pauze brengen wij achtereenvolgens “Transeamus” , “Schlaf wohl du Himmelsknabe”, “Choral”, “Komt allen tezamen”, “Away in a manger”, “Jerusalem”, “Bethlehem” en “Nu zijt wellekomen” ten gehore.

Het koor doet zijn best terwijl het publiek maar moeilijk hun mond kunnen houden. Het is erg rumoerig. In de pauze geeft Frans aan heel geconcentreerd naar de begeleiding van Jolanda te luisteren. Het koor wil nog al eens zakken.

In het tweede gedeelte van het concert zingen wij achtereenvolgens “Tollite hostias”, “O, heilige nacht”, “De herdertjes lagen bij nachte”, “Joy tot he world”, “Cantique de Jean Racine”, “Immanuel” en samen met onze luisteraars het traditionele “Stille Nacht”.

Een welverdiend applaus sloot om half vier een mooi kerstconcert af. Frans en Jolanda mochten veel complimenten in ontvangst nemen en brachten deze dan ook met plezier over naar de leden.

Samen, bestuur, leden, dirigent en begeleiding kunnen terecht terug kijken op een geslaagde middag. Zeker voor herhaling vatbaar.

 

 

 

 

 

 

 

fotoalbum kerst 2017.pdf

 

 

 

 


 

 

Feestelijke afsluiting van 2017

 

De repetitie van maandag 11 december wordt gebruikt om 2017 op een muzikale, interactieve en creatieve manier af te sluiten.

Door hele slechte en winterse weersomstandigheden moesten enkele leden jammer genoeg verstek laten gaan. Het winterweer was er ook debet aan dat we wat later konden beginnen. Nog even wachten op een verlaat koorlid of de voorzitter die ten behoeve van een act van Joke Seelen nog wat moest ophalen. Jo Mulkens neemt het voortouw en weet met zijn accordeon en een lied de tijd wat te verkorten. 

Tegen tweeën heet Geert iedereen van harte welkom en spreekt de hoop uit dat wij ook dit jaar een mooie middag mogen beleven.

Het feest begint met de huldiging van 5 jubilarissen. Tiny Driessen, Mieke Kolenberg en Marlies Goebels wegens hun 10-jaar lidmaatschap. Frans Verbakel is al 15 jaar lid van het SHS en Carla Vogelzang leent haar stem al 20 jaar aan de altpartij. Voor elk van hen is er naast het toespraakje van de voorzitter het LOVOK-speldje, een speciaal aandenken en een heerlijke fles wijn.

In de grote aula heeft de cateraar een warm en koud buffet klaargezet. Wij laten het ons goed smaken. Het is allemaal even lekker en er is meer dan genoeg. Ook dit jaar krijgen de koorleden het buffet niet leeggegeten.

Dan neemt Annie het woord en kondigt het eerste optreden aan. Het aantal optredens is niet zo groot als in 2016. Echter ook nu geldt niet de kwantiteit maar de kwaliteit telt. Joke Seelen kruipt twee maal in de huid van Tineke Schouten. Wij zien en horen haar eerst als een deerne uit Tirool en later als een Marokkaanse medewerkster van een schoonmaakbedrijf. Joke houdt de vaart erin en de ene lachbui volgt op de andere. Jo Mulkens en Jo Verspaget nodigen ons uit om mee te zingen met liedjes van vroeger. Mieke Kolenberg geeft ons vanmiddag een kerstgedachte mee. Annelies van Schayk en Frans Pulles vormen een mooi duet. Wat een talenten hebben we bij het SHS.

Tegen vieren is het tijd om te gaan afsluiten. Traditiegetrouw doen we dat met zijn allen en zingen samen het "Stille Nacht, Heilige Nacht" Heel tevreden en met een vriendelijke lach op onze mond loopt langzaamaan de foyer van het TDI leeg. Van de dames van het bestuur krijgt ieder nog een mooie roos.

Leden en bestuur kunnen terugkijken op een geslaagde afsluiting van 2017.

 

 

fotoalbum jaarafsluiting 2017.pdf  

 

 


 

 

Zonnebloemconcert

Na afloop van het concert in september 2016 vroeg het bestuur van de Zonnebloem, afdeling Helmond, aan het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor om ook in 2017 acte de presence te geven. Hierin stemde het SHS-bestuur toe.

Op 12 september 2017 staan dan ook 38 leden in de Kleine Zaal van het TOV-Gebouw paraat om een  mooi concert te verzorgen voor een kleine 60-tal gasten van de Zonnebloem, afdeling Helmond.

Het koor miste een 15-tal leden wegens ziekte en vakantie.

Onze muziekcommissie stelde al in de vakantie het programma samen. Onder leiding van Frans Sijmens en met pianobegeleiding van Jolanda Verhagen opende het koor dit concert met "Tebe Poem". Vervolgens brachten we "Plovi, plovi", "Più non si trovano", "Memory from cats" "Slavenkoor", "Oh, Freedom" en "Mala moja" voor de pauze ten gehore. Na de pauze zongen wij "Ellie Rhee", "The day you sang this song", "Hallelujah", "Love changes everything" en het concert werd afgesloten met "Eine ländliche Concertprobe" met Frans als solist.

We brachten onze muziek met verve, hadden een aandachtig en dankbaar publiek. In de pauze gaf Frans aan dat wij nog beter naar het pianospel van Jolanda moesten luisteren. De zuiverheid van alle partijen was niet goed. Frans wijtte dit aan de te lage ruimte van de Kleine Zaal. Daarnaast stonden we ook nog opgesteld onder een verlaagd plafond.

Mevrouw Brakels, voorzitter van de Zonnebloem, afdeling Helmond, bedankte het koor voor het mooie concert, had voor Jolanda een bloemetje, vroeg aan Geert of de Zonnebloem in 2019 opnieuw een beroep mocht doen op het SHS en vroeg tot slot nog om een toegift. Op haar verzoek zongen we nogmaals het "Hallelujah" van Leonard Cohen. 

Om 15:30 uur sloot onze voorzitter het concert af met een dankwoordje aan het publiek.  

 

 

 

fotoalbum concert zonnebloem 2017.pdf

 

 

 


 

 

 

 

 Zomerconcert "Zang & Vriendschap"

 

Het is steeds een lastige opgave om bij eigen vervoer gezamenlijk te kunnen vertrekken vanaf het Theo Driessen Instituut. Toch lukt het 31 leden om tijdig aanwezig te zijn in 't Kruispunt, Slachthuistraat 22, Geldrop-Mierlo. Marion de Wit, vervangende dirigente voor Frans, heeft om een extra repetitie gevraagd welke om 12:00 begint. Met Leo de Wit aan de piano repeteren wij geconcentreerd en krijgen van Marion de laatste aanwijzigingen. We wennen aan de akoestiek van de aula van dit ontmoetingscentrum. Tegen enen sluit het gastkoor "Zang & Vriendschap" aan en repeteren we samen "Wenn Zigeuner Hochzeit machen". Dan is er een halfuurtje voor een kopje koffie en een kleine meegebrachte lunch.

Klokslag half twee staat het gastkoor klaar om dit zomerconcert te openen. Voor de pauze volgen na "Zang & Vriendschap" het Seniorenkoor Sint Joachim uit Beek en Donk, het Seniorenkoor Hunenhof uit Drunen en het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor. In ons eerste blokje zingen we achtereenvolgens "Oh, freedom", "Ellie Rhee" en "Cantique de Jean Racine" Hoewel wij met slechts 31 leden aanwezig zijn, gelukkig wel met voldoende mannenstemmen, klinken deze werken als vanouds. Wij oogsten in ieder geval een groot applaus. Marion was heel tevreden met onze vertolking van "Cantique de Jean Racin". Na de pauze staan de vier koren opnieuw op het podium en brengen verschillende werken ten gehore. Het SHS mag dit zomerconcert afsluiten en begint haar tweede blokje met het samen uitvoeren van "Wenn Zigeuner Hochzeit machen" met "Zang & Vriendschap". Wij laten daarna nog "Memory from cats", "Mala moja", "Hallelujah" en "The day you sang this song" horen. Ook nu weer wordt het koor beloond met een groot applaus. 

Op verzoek van het gastkoor wordt met "Syahamba" het zomerconcert gezamenlijk afgesloten. Voor velen is de tekst nog een struikelblok, maar wellicht na een paar repetities toch de moeite waard om dit werk op het repertoire te nemen.

Marion en Leo de Wit hebben zich tijdens de afgelopen zes repetities uitstekend van hun taak gekweten. Erg jammer dat veel leden de repeties hebben moeten missen.

Met het vaststellen van het jaarprogramma voor 2017 had het bestuur deelname aan dit zomerconcert een mooie afsluiting voor de zomervakantie voor ogen. Helaas is dat niet gelukt.

Elke zanger en zangeres gaven, voordat zij naar Helmond vertrokken, Marion en Leo de hand als een dankjewel voor de afgelopen repetities en ten afscheid.

 fotoalbum zomerconcert 10 juli 2017.pdf

 

 

 

 


 

 

LOVOK Koorfestival

 

Slechts 27 leden kan het SHS afvaardigen naar het LOVOK Jubileum Koor Festival op zaterdag 24 juni 2017 te Hapert.

Hoewel het bestuur op de jaarvergadering in januari deze dag bekend maakte, haakten vele leden om verschillende redenen af. Wellicht is de timing aan het begin van de zomer niet goed geweest. Zeker iook heeft de vervanging van Frans en Jolanda door Marion en Leon en de wijziging van de repetitietijd in de minimale opkomst een rol gespeeld.

Een busrit van een kleine drie kwartier bracht ons naar het gemeenschapshuis "Den Tref"in Hapert.

Het koor heeft snel haar plekje gevonden in de "Hapertse Heide"en ook de weg naar de koffiebar is snel gevonden. Nog even kort inzingen. Klokslag kwart over tien staat Seniorenkoor Ligtklanken uit Veldhoven klaar om het festival te openen. Het SHS mag als tweede aantreden.

Met Marion de Wit voor het koor en Leo de Wit achter de piano, brengen wij onze werken met verve. Er wordt goed gekeken naar de dirigente en wij laten horen dat wij de afgelopen vijf repetities onder haar leiding best wat hebben opgestoken. Met een kort maar welgemeend compliment "Goed gedaan" van Marion verlaten wij het podium. In de loop van de dag volgen nog vijf koren. Voor ons een hele zit voordat wij van de jury horen wat zij van ons optreden vonden.

In de ochtend treden nog op het Seniorenkoor Cecilia uit Tegelen en het Huttenkampkoor Amicitia uit Wijchen. Het Seniorenkoor Maasecho uit Boxmeer, Doorns vrouwenkoor Chante Encore uit Doorn en De Vrolijke Samenzang uit Nuenen zijn de koren die het middagprogramma vullen.

Het is de organisatie niet gelukt om doublures te voorkomen. Zo wordt "Herinnering aan Holland" drie keer gezongen. "Swing low, sweet chariot" staat twee keer op het programma evenals "Een nachtegaal in Echternach".

Terwijl de jury zich beraad geeft het Huttenkampkoor Amicitia met begeleiding van piano, saxofoon, percussie, fluit, hobo en arcordeon een geslaagd muzikale toegift.

Gezamenlijk sluiten wij het muzikale gedeelte af met "Music brings us together". Voor het SHS geen succes, daar wij dat werk bijna niet hebben kunnen repeteren. Misschien iets voor de toekomst.

De jury doet aan het einde van deze muzikale dag mondeling verslag van haar bevindingen. Het SHS komt met een ruim voldoende uit de bus. Met name de mannengroep krijgt de complimenten van de jury voor de homogene samenklank.

Bestuur, dirigente en leden zijn van mening dat het SHS goed gepresteerd heeft en van de deelnemende koren met De Vrolijke Samenzang, Seniorenkoor Cecilia uit Tegelen en Huttenkampkoor Amicitia uit Wijchen bij de top drie horen.

Om half vijf staat de bus van TwinTours weer voor en brengt ons naar "De Kruidenlucht"in Casteren, waar ons een heerlijk drie-gangen diner wacht. De dag wordt daarmee heel gezellig afgesloten. Even na achten zijn we terug in de Willem Prinzenstraat.

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsconcert

zondag 5 maart 2017

 

Bijna een voltallig Stedelijk Helmonds Seniorenkoor was op deze zondag rond de klok van enen aanwezig in de Gaviolizaal aan de Torenstraat in Helmond.

Met medewerking van Stichting Draaiorgels Helmond gaf het SHS op deze zondag een voorjaarsconcert. De Gaviolizaal is een leuk podium om een optreden te verzorgen. Op een zondagmiddag trekt de zaal veelal een groot publiek. Ook op zondag 5 maart komen veel muziekliefhebbers naar de Torenstraat.

Na enkele inzingoefeningen olv van Frans en met begeleiding van Jolanda kunnen we nog even genieten van een kopje koffie of thee of een ander drankje. Rond kwart voor twee is de zaal bijna geheel gevuld en tegen tweeën is er geen stoel meer vrij. Bijna 250 bezoekers willen het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor horen.

Onder deskundige leiding van Frans Sijmens en met prachtige pianospel van Jolanda Verhagen brengen we voor de pauze Tebe Poem, Più non si trovano, Slavenkoor, Oh, freedom, Ellie Rhee, Mala moja en Hallelujah ten gehore. Het koor is geconcentreerd en heeft alle aandacht voor Frans. De reacties van vele koorleden in de pauze waren dan ook van "ik heb lekker gezongen" "Fijn zingen hè". Na elk werk kregen we dan ook een welverdiend applaus. Niet alleen de koorleden genieten van het musiceren, maar zeker ook het talrijke publiek.

Na de pauze zit de zaal nog steeds vol. Het beheer van Stichting Draaiorgels Helmond complimenteert ons met ons optreden. Gebeurt niet vaak dat het publiek in grote getale na de pauze blijft. Met werken als Komm, holder Lenz, Memory from cats, Love changes everything, The day you sang this song, Plovi, plovi, Wenn Zigeuner Hochzeit machen en Eine ländliche Concertprobe sluiten we dit voorjaarsconcert af.

In zijn dankwoord roemt dhr. Wil van de Kerkhof het koor met haar prachtig optreden. Het is een mooie, muzikale middag geworden en of we volgend jaar terugkomen. Onze voorzitter wil dat graag beamen. Voor alle koorleden is er een mooie roos.

Onder begeleiding van draaiorgel "Onze Klenne" en met aan de p[iano Jolanda Verhagen geven wij als toegift "Het kleine café aan de haven'" Natuurlijk zingt een nog steeds volle zaal dit lied uit volle borst mee. Een mooie afsluiting van een muzikale middag.

 

Henk van Dijk heeft op 5 maart het optreden heel aardig in beeld gebracht.

fotoalbum concert 5 maart.pdf  

 

Ook dhr. Wim van den Broek heeft op 5 maart foto's gemaakt.

 

https://goo.gl/photos/AJ6QR7LxPVzgwn3T7


 

 

jaarvergadering notulen 2017.pdf

 

 

fotoalbum jaarvergadering 30012017.pdf

 


 

 

 

 

 

19 december 2016

eindejaars-viering SHS

 

Na binnenkomst werden de leden met eventuele partner welkom geheten door Geert. Hierna werden de jubilarissen Dora Slaats, Cissy Appels, Diny van Beers, Ann Bogaarts, Annie van Bussel en Diny van Eijk

gehuldigd vanwege hun 10-jarig lidmaatschap. Mia van de Vijfeijken was de zevende jubilaris die gehuldigd werd. Mia is 20 jaar lid van het SHS. Ook de dirigent, pianiste, secretaris en vice voorzitter werden in het zonnetje gezet voor hun bijzondered inspanning gedurende het afgelopen jaar.

Na deze lovende woorden werd het buffet geopend, waarna men tafel-voor-tafel heerlijk kon smullen van koude en warme gerechten.

Toen de buikjes gevuld waren bedankte Wilma van Breugel het koor voor de "warme" opname door de koorleden. Zij voelt zich als een vis in het water bij het SHS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna kon men gaan genieten van diverse optredens, zoals De Ketelbinkies. Jo Mulkens en Frans Pulles met hun gitaar en een medley van zeemansliedjes gezongen door Sjaak Strik, Frans Sijmens, Theo van Druenen en Henk van Dijk. Met een medley op de melodie "Aan het strand stil en verlaten" sloot Mia Segers het eerste optreden af. Frans Pulles begeleidde Jo Verspaget met haar "reundje Hellemond", Diny van Beers volgde met een potpourri. Opnieuw Jo Mulkens, maar nu met een accordeon. Ger Baggermans als Spaanse gastarbeider, Joke Seelen met een dubbelrol, n.l. als Nana Mouskouri en Turkse gastarbeidster met "foetsi bah". Ook Annie Vogels was met haar 91 jaar weer van de partij !

Tussendoor wisten ook Jolanda en Gijs de aanwezigen te vermaken met hun gezellig accordeonspel en vrolijke Tiroler muziek.

 

 De middag zou niet compleet zijn zoner de prachtige stem van Annie Sneijders, dus bracht zij twee liederen ten gehore. De middag werd afgesloten met een gevoelig sprookje van Mieke Kolenberg als oma.

Hierna zette Frans het "Stille Nacht" in, waarna het koor 4 stemmig volgde. Een mooiere afsluiting van een druk koorjaar was niet denkbaar.

Nadat de voorzitter eenieder fijne feestdagen wenste, gingen de leden met een kaarsje en een tevreden gevoel (nagenietend) huiswaarts.

 

Paul Verbakel

 

fotoalbum 19 december 2016.pdf

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Korentreffen op zondag 20 november 2016

 

Met bijna een voltallig koor was het SHS aanwezig op het tweejaarlijkse korentreffen, dit jaar georganiseerd door "De Vrolijke Samenzang" uit Nuenen.

Rond de klok van twaalven troffen we elkaar op het Rabobankplein van "Het Klooster". Met een kopje koffie of thee werden we gastvrij ontvangen. Tegen enen stuurde Frans ons naar de Broederzaal voor enkele korte inzingoefeningen.

Klokslag half twee opende de voorzitter dit derde koortreffen met een woord van welkom. Voor ons begon een lange zit, omdat wij pas na de pauze onze muziek mochten laten horen.

De twee presentatoren "Hij & Ik" praatten op een komische wijze telkens een blokje van drie werken aan elkaar. "De Vrolijke Samenzang" opende met een eerste optreden en bracht 5 werken ten gehore. De koorklank was mooi. Wellicht door de geluidsversterking middels microfoons. Een potpourri van drie operettewerken sloot het eerste blokje af. Het "Houts Gemengd Koor"

wisselde van plaats en slechts na enkele minuten stond dit koor klaar om het concert voort te zetten.

Met een mooi "Rejoyce" opende het HGK zijn bijdrage aan dit korentreffen. Voor het eerst onder leiding van Marjan Vree. Een afslag van deze dirigent bij "Deep River" maakte veel koorleden toch onzeker, wat bij de daaropvolgende werken wel tot uiting kwam. De laatste twee werken klonken weer als vertrouwd.

Om half vier stond het SHS achter gesloten gordijnen op het podium klaar om aan haar bijdrage te beginnen.


 "Komm holder Lenz" was ons openingsnummer en we brachten het met verve. Buiten was het echt herfst, binnen onder de lampen voelde het aan als de lente. De meerstemmigheid bij de mannen lukt nog niet helemaal, maar Frans was erg tevreden en gaf aan dat het publiek daarvan niets heeft gemerkt. Ook het "Hallelujah", "The day you sang this song", "Elly Rhee",en"Wenn Zigeuner Hochzeit machen" werden goed gezongen en we wisten daarmee het publiek te boeien. Ook "The phantom of the opera" oogstte veel succes. Bij het laatste blokje "Cantique de Jean Racine" en "The long day closes"werd geconcentreerd gezongen. Frans had in de pauze de geluidstechnicus de opdracht gegeven de microfoons uit te schakelen. Mede hierdoor was ons optreden een groot succes. Frans sloot ons optreden af met het alom bekende "Ein ländliche Concertprobe". Het leverde het SHS een staande ovatie op.

"De Vrolijke Samenzang" sloot het korentreffen af met het laatste blokje van een zevental werken. "Amigos Para Siempre" was een mooi slotlied.

We kijken terug op een mooie muzikale middag, waarbij we genoten hebben van elkaars muziek.

 

 

 

 


 

 

12 oktober 2016 Kempische Zangersdagen

Op woensdag 12 oktober 2016 reizen 46 leden van het SHS samen met Jolanda Verhagen en Frans Sijmens en 3 introducees af naar gemeenschapshuis "Den Tref" in Hapert.

Wij zijn als één van de zeven koren present op de Kempische Zangersdagen. Wanneer onze chauffeur van TwinTours ons tegen twaalven bij het gemeenschapshuis afzet, zijn er verschillende koren al aanwezig. Snel vinden we ons plekje in de zaal en de weg naar een kopje koffie of glas thee. Ook de broodjesbar weet menigeen te vinden.

Samen met de “Wedertzangers”uit Valkenswaard, “De Contente Zangers” uit Eersel, “Zang doet leven” uit Middelbeers, “De Vrolijke Samenzang” uit Nuenen, “Zanglust” uit Bladel, “Zang en Vriendschap” uit Bergeijk hopen we op een gezellige en muzikale middag. Elk koor brengt vier werken ten gehore. Het "Hallelujah", "The Phantom of the opera", "Cantique de Jean Racine" en "Love changes everything" staan op het programma van het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor. De werken van de andere deelnemers zijn niet van hetzelfde niveau. Een uitzondering hierop is het repertoire van "De Vrolijke Samenzang". Een hele verademing wanneer zij als laatste koor voor de pauze optreden. Terecht dat een geweldig applaus hen ten deel viel. Het SHS heeft evenals DVS zijn muzikale sporen verdient in Hapert. Zowel tijdens deelname aan het Nederlands Koor Festival in de voorronde voor seniorenkoren, in 2012 een derde plaats en in 2014 een eerste plaats, maar ook tijdens eerdere uitvoeringen van De Kempische Zangersdagen. Het SHS mocht dan ook deze korenmiddag afsluiten. We deden dat met verve. Er werd door elke partij goed opgelet, goed gekeken naar Frans en geluisterd naar het pianospel van Jolanda. Het geweldige applaus en de roep om een toegift bevestigden hoe goed wij hebben gezongen. Ook Frans en Jolanda kijken tevreden terug op deze geslaagde uitvoering. Natuurlijk zijn er kritische kanttekeningen te maken. Elke partij heeft nog steeds moeite met een gelijke inzet. De maten 21, 41 en 65 van "Love changes everything" zijn voor alten, tenoren en bassen nog steeds plaatsen waar het niet gelijk gaat. Toch nog op reperteren.

De organisatie van de Kempische Zangersdagen hanteerde een strak tijdschema. Daardoor hebben wij nog ruim een half uur kunnen naborrelen en met collega's zangers en zangeressen napraten over het wel en wee van onze koren.

Even na vijven staat onze bus weer voor. Voordat we naar Helmond afreizen gaat de tocht eerst naar restaurant "De Kruidenlucht" in Casteren. Daar wacht ons een drie-gangen menu. Het naborrelen van "Den Tref" gaat tijdens het veroberen van een heldere groentensoep, schijfjes fricandeau met champignonsaus, diverse groenten, gebakken aardappeltjes en frites en als toetje een stukje van een grote ijsstaart, gewoon door. Er wordt aan alle tafels gezellig gekeuveld en veel gelachen. Hierbij is Joke Seelen een echte sfeermaakster.

Voordat wij vertrekken wil de bediening en het keukenpersoneel het koor wel eens horen. Graag voldoen wij aan hun verzoek en brengen à capela "Tebe Poem" ten gehore.

Het is na achten als wij een donker Casteren verlaten en richting Helmond rijden. De klok wijst 20:45 uur aan als onze TwinTours chauffeur Frans de koorleden afzet bij het TDI in de Willem Prinzenstraat. We kijken terug op een mooi muzikaal en gezellig uitstapje. Met dank aan onze penningmeester.

 

 


 

Dinsdag 13 september 2016

TOV-gebouw Helmond 

 

Buiten zomert het nog flink door en de thermometer geeft liefst 32 graden aan.

Tegen enen verzamelen zich 43 leden van het SHS zich in de grote zaal van het TOV-Gebouw Helmond. Ook de piano, opstapkrukjes, muziekstandaard en de dirigentenbok worden naar binnen gebracht. Echter de beheerder laat de sjouwers weten, dat het optreden van het koor niet in de grote maar in de kleine zaal plaats vindt. In een ijltempo wordt het een en ander omgebouwd. Ook ons programma ondergaat een aanpassing. In goed overleg met Jolanda en Frans besluit het bestuur een extra pauze in te lassen. Een kwartiertje voor aanvang maant Frans zijn koorleden naar de blauwe zaal. Na een kopje koffie of een glas thee is het goed vooraf de stemmen met enkele inzingoefeningen los te maken.

Ons eerste blokje bestaat uit zes werken. Vooraf geeft Annie een korte toelichting op deze werken. "Tebe Poem", "Song of Peace", "Slavenkoor", "Mala moja", "Ellie Rhee" en "Oh, Freedom" worden naar alle tevredenheid van Frans Sijmens door het koor vertolkt. Wij zijn snel aan de kleine ruimte gewend en met deze temperatuur is het fijn zingen. Het koor is geconcentreerd en volgt Frans aandachtig.

Na een korte pauze van 10 minuten, waarin wij onze stemmen met een glas water kunnen smeren, brengen we achtereenvolgens "Hallelujah", "Komm, holder Lenz", "The day you sang this song" en "Memory from Cats" ten gehore.

Het 50-tal koppige publiek geniet van elke noot, elk werk wat wij laten horen. Dankbaar nemen we steeds hun applaus in ontvangst.

De tweede pauze duurt iets langer en de koorleden krijgen een consumptie aangeboden. Na een kleine 20 minuten hervatten Jolanda en Frans het muzikaal optreden. Voor de leden van de Zonnebloem rest nog "Love changes everything", "Più non si trovano", "Eine ländliche Concertprobe" en tot slot "We'll meet again".

Met Frans als solist in "Eine ländliche Concertprobe" kan deze uitvoering niet meer stuk. Na het laatste werk wordt dan ook gevraagd om dit werk nogmaals als toegift uit te voeren. Frans laat zich echter niet overhalen. Bij deze temperaturen vraagt het veel energie zowel van de koorleden als van de dirigent.

Na het slotwoordje van onze voorzitter wordt Frans bedankt met een mooi boeket, wat hij direkt doorgeeft aan Jolanda.

Aan mevrouw Brakels doen we de belofte om volgend jaar terug te komen. De "ländliche Concertprobe" zal dan zeker weer op het programma staan.

Rond de klok van half vier is het gedaan. Dirigent, pianiste, bestuur en heel veel koorleden hebben vele en mooie complimenten gekregen. Met de nodige trots kunnen we dan ook terugkijken op een mooie uitvoering in een te warm Helmond.

 

 


 

 

 Korenmiddag, 2 juni 2016

 Theater "De Eendracht"

 Gemert

 

 

 

 

Met 44 leden nam het Stedelijk Helmnds Seniorenkoor deel aan de korenmiddag voor seniorenkoren onder auspiciën van de Regionale bond van ouderenkoren REBO NOORD-BRABANT.

Liefst zeven koren willen op deze middag hun stem laten horen. Met ruim 200 zangers en zangeressen is het in "De Eendracht" dan ook een hele drukte. Tegen enen werd de grote zaal in bezit genomen door de leden van "De Oude Weelde" uit Neerkant, "Marcanto" uit Mariahout, "Vogelenzang"uit Lieshout, "Sint Joachim" uit Beek en Donk, "De Vrije Heerlijckheid" uit Gemert, "Stedelijk Helmonds Seniorenkoor" uit Helmond en "De Vrolijke Samenzang" uit Nuenen.

Elk koor bracht een zestal werken ten gehore. Muzikaal is er een groot verschil tussen de koren. Niet alleen in volume. Het is logisch dat de grotere koren voller en krachtiger klinken, maar ook de manier waarop gemusiceerd wordt. Laat het koor zich begeleiden door een piano of vertrouwt men op het eigen gehoor en brengt de werken a capella ten gehore.

Het SHS werd als vanouds begeleid door Jolanda Verhagen en Frans Sijmens dirigeerde "Komm, holder Lenz", "Love changes everything", "Hallelujah", "Cantique de Jean Racine", "Wenn Zigeuner Hochzeit Machen" en "Eine ländliche Concertprobe". Na de pauze was dit het tweede optreden en de zaal beloonde ons met een heel groot en hartelijk applaus. Onze muzikale begeleiding was dan ook zeer tevreden over dit optreden en diverse keren werd de opmerking gemaakt "Ik heb lekker gezongen".

Het is alleen jammer dat bij een optreden later op de middag de zaal steeds leger wordt. Blijkbaar kunnen niet alle koorleden van de deelnemende koren een hele middag vrijhouden. Dat is jammer, zeker voor de koren die op het laatst hun muzikale woordje mogen doen.

Ook "De Vrolijke Samenzang" viel een groot applaus ten deel. De laatste twee koren doen voor elkaar niet onder. Ik hoop dat wij elkaar op 20 november ook zo muzikaal kunnen ontmoeten.

"Laat maar lekker gaan" gezongen door bijna 200 zangers en zangeressen, sloot een mooie muzikale middag af. Wij hebben genoten van deze korenmiddag.

 


 

 Voorjaarsconcert

 zondag 24 april 2016

Op uitnodiging van Stichting Lambertus Concerten gaf het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor een voorjaarsconcert in de kapel van het Elkerliekziekenhuis.

Na een welkomstwoord van de voorzitter van Lambertus Concerten, de heer René Coolen, opende het koor met "Komm, holder Lenz" van Joseph Haydn. Buiten was het koud en nat. Terecht dat 42 leden van het SHS de lente een warm welkom heetten.

Onze lady-speaker, Annie Sneijders, kondigde het eerste blok van zeven werken aan. "Memory from cats" , "The day you sang this song" , "Hallelujah", "" Jesus bleibet meine Freude", "Piú non si trovano" en "Cantique de Jean Racine" waren de werken welke wij voor een klein publiek ten gehore mochten brengen. Tijdens het inzingen had Frans al aangegeven dat de akoestiek van de kapel erg goed is. Je hoort alles. Onze muzikaliteit en inzet werd steeds met een applaus beloond, hoewel er wel sprake was van kleine ongelijkheden en onzuiverheden bij verschillende inzetten. Na een korte pauze, onze stemmen moesten even gesmeerd worden en onze lichamen ehadden even behoefte aan een andere houding, stelde het SHS zich op voor het tweede gedeelte van dit voorjaarsconcert. "The phantom of the opera" klonk alsof wij het al jaren zongen. Een groot applaus viel ons ten deel.

 

 

Het publiek waardeerde ook de andere werken "Love changes everything", The long day closes", "Mala Moja", "Wenn Zigeuner Hochzeit machen" met een applaus. Onze uitsmijter "Eine ländliche Concertprobe" van Franz Suppé met Frans Sijmens als solist kreeg een kleine staande ovatie. Frans Sijmens, Jolanda Verhagen en de koorleden van het SHS kunnen terugkijken op een geslaagde middag, waarvan zowel het publiek als het koor zelf heeft genoten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aankondiging in "De Loop" van vrijdag 22 april 2016

 


 

 

zondag 13 maart 2016

driekorenconcert

Gaviolizaal

Helmond

 

Eind 2015 komen de besturen van het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor, het Seniorenkoor "St. Joachim" uit Beek en Doink en het Vrouwenkoor "Confetti" uit Helmond met elkaar overeen om in 2016 gezamenlijk een concert te geven. Alle drie de koren worden begeleid door Jolanda Verhagen en de dirigent van het Beek en Donkse koor vond het een goed idee om samen op te treden bij de Helmondse draaiorgels in de Gaviolizaal.

Tegen enen hebben 42 leden van het SHS zich verzameld in een te kleine garderobe. Frans laat ons inzingen met de bekende nummers. Niet te lang, want onze ruimte is niet helemaal afgeschermd en de zaal begint aardig vol te lopen.

Het SHS mag als eerste aantreden. Wij zijn verbaasd als we even voor half twee het podium betreden. De zaal is helemaal vol. Zoveel publiek hadden zelfs onze gastheren niet verwacht.

 

Na het openingswoord van de voorzitter van de stichting Helmondse Draaiorgels en een kort woordje van onze voorzitter, openden wij het driekorenconcert met "Memory from Cats". We zongen met veel enthousiasme en met veel plezier. "The Phantom of the opera" staat ook regelmatig op ons programma. Nog steeds vraagt het 100 % concentratie niet alleen van alle koorleden, maar ook van dirigent en pianiste. Ook dit werk werd naar tevredenheid van Frans Sijmens ten gehore gebracht en een groot applaus viel ons ten deel. Hetzelfde gold voor het "Hallelujah". "Wenn Zigeuner Hochzeit machen" en "Eine ländliche Concertprobe" waren twee lichtere werken waarmee wij onze bijdrage aan dit voorjaarsconcert afsloten.

Na een optreden van ruim 25 minuten maakte het SHS het podium vrij voor het Vrouwenkoor "Confetti" olv Marian Vree.

Zowel vóór de pauze als erna hebben we kunnen genieten van deze damesstemmen. Afwisselend in opstelling, afwisselend in klankkleur en alles uit het hoofd. Een groot voordeel wanneer alle koorleden de teksten uit het hoofd kunnen zingen. Het seniorenkoor "St. Joachim" uit Beek en Donk sloot dit driekorenconcert af met een zevental liederen. Het kostte enige tijd en moeite maar na vijf minuten stonden ruim 130 koorzangers en -zangeressen op het podium voor het grote Gaudin orgel om samen met het publiek en met begeleiding van "Onze Klenne" en van Jolanda Verhagen "Het kleine café aan de haven" te zingen.

Na het dankjewel van de heer Will van de Kerkhof, voorzitter stichting Helmondse Draaiorgels, werden de dirigenten en onze pianiste in de bloemetjes gezet. Het publiek vroeg om een toegift. Met heel veel plezier werd het laatste lied herhaald.

 


 

 

Afsluiting 14 december 2015

 

 

Op maandag 14 december houden we onze laatste repetitie van 2015. Traditiegetrouw wordt onze laatste repetitie een feestelijke jaarafsluiting. Bijna alle koorleden zijn present en een enkeling heeft zijn of haar partner meegebracht. De foyer van het Theo Driessen Instituut is eigenlijk te klein voor de grote groep. Maar er gaan veel makke schapen in een kooi. Tegen half twee hebben alle 55 leden een plaatsje veroverd. Het bestuur heeft met hulp van Annie Sneijders, Frans Verbakel en Toon Smits de aula en de foyer 's morgens ingericht. In de foyer feestelijk aangeklede tafels en in de aula staat het warm en koud buffet al klaar.

Om half twee opent onze voorzitter Geert Sneijders deze feestelijke afsluiting met een kort welkomstwoord. Hij hoopt dat iedereen een gezellige middag beleeft aan de diverse optredens die SHS-leden in petto hebben.

Voordat wij van alle heerlijkheden kunnen genieten zet onze voorzitter eerst een viertal leden in het zonnetje.

Jo van Os en Corry Vincent zijn beide 20 jaar lid van het SHS. Een dankjewel voor inzet, trouw en betrokkenheid is voor beide dames op zijn plaats. Geert overhandigt de gouden LOVOK-speld en de oorkonde 20 jaar lidmaatschap SHS. Ook is er vanuit het koor voor Jo en Corry nog een presentje.

 

Clara Valks en Jo Verspaget zijn 15 jaar lid van het SHS. Ook voor hen een dankjewel voor inzet, trouw en betrokkenheid. Voor hen is er de zilveren LOVOK-speld en een oorkonde. Ook voor Jo en Clara is er namens het koor een presentje.

Het is een goed gebruik om op deze feestmiddag onze dirigent en onze pianiste extra te belonen met een kleine attentie. Jolanda kreeg uit handen van onze voorzitter een kleinood, terwijl Frans met een fles jonge jenever het nieuwe jaar kan inluiden. Door het jaar heen verleent Toon Smits hand- en spandiensten aan het koor, hoewel hij geen koorlid is. Met een oprecht dankjewel en een gevuld nestkastje wordt Toon in het zonnetje gezet.

 

Voordat wij naar het buffet kunnen neemt onze vice-voorzitter het woord en bedankt namens de koorleden onze voorzitter voor zijn inzet en betrokkenheid bij het koor. Voor Geert is het niet gemakkelijk geweest om zich het voorzittersschap in nog geen jaar tijd eigen te maken. Maar het is gelukt. Het dankjewel wordt ondersteund met een attentie. 

Rond de klok van tweeën is het tijd voor de innerlijke mens. Inmiddels is iedereen voorzien van een drankje en voor het hapje gaan we tafel voor tafel naar de aula.  

Er wordt volop genoten van al het lekkers wat voor ons op feestelijk gedekte tafels staat uitgestald. Het nodigt uit om gezellig te tafelen en dat doet dan ook iedereen.

 

 

 

 

Het bestuur heeft gevraagd of Annie ook dit jaar de spreekstalmeester wil zijn en de verschillende optredens wil aankondigen. Even na drieën neemt Annie het woord en bijt zelf de spits af. 

 

Met begeleiding van Jolanda (piano) en Gijs (accordeon) brengt Annie The Rose van Bette Midler ten gehore. De leden zijn er stil van.

Ook de overige optredens zijn het beluisteren waard. Zo ook het gedicht van Jo Verspaget. Zo vlak voor de jaarwisseling krijgen we van Jo nog een wijze les mee naar huis.

Riet van Beeck zingt van César Franck "La viërge á la crèche" Zij wordt hierbij natuurlijk begeleid door Jolanda.

Mieke Kolenberg en Joke Seelen zijn in voor een vrolijke noot. Als "Petazzie mi Skruwsaus" nemen ze ons mee naar de sauna.

Ook de mannen laten van zich horen. Met begeleiding van Jolanda en Gijs laten zij aan de vrouwelijke leden weten hoe mooi ze zijn. "Mooi zijn alle vrouwen" wordt dan ook met veel gejuich ontvangen.

Het muzikale duo Jolanda en Gijs weten ons van alles over bier te vertellen. Uiteraard doen ze dat op een muzikale wijze namelijk op de piano en accordeon.

Annie Vogels laat ons luisteren naar een gedicht wat uit het leven gegrepen is "Theater".

Met "liedjes oit de aaw dous" verhogen Jolanda en Gijs de gezellige sfeer in de foyer. De medley nodigt iedereen uit om uit volle borst mee te zingen.

Aan het einde van de middag laat Rien Lieffering ons genieten van zijn "Dein ist mein ganzes Herz" uit de operette "Das Land des Lächelns" van Franz Lehár.

Annie Sneijders sluit deze feestelijke en muzikale middag af met een vertolking van het "Nonnenkoor" uit Casanova van Johann Strauss jr.

Tegen vijven sluit de voorzitter deze laatste bijeenkomst van 2015 af met een woord van dank aan de optredende leden en aan Annie voor de presentatie van het geheel. Met "het gebed voor de vrede" en het gezamenlijk gezongen "Stille Nacht" nog in ons hoofd wensen wij elkaar fijne kerstdagen en een gelukkig uiteinde en een goed begin voor 2016. Tot slot is er voor iedereen een agenda van 2016.

Wederom kunnen we terugkijken op een geslaagde afsluiting.

Nico Vaessen

 

foto-album 14 december 2015.pdf

 


 

 

Op dinsdag 27 oktober 2015 zijn er heel veel foto's gemaakt door o.a. Petu Verbakel en Nico Vaessen.

Klik op onderstaande link en je gaat naar het fotoalbum van deze mooie dag in Zuid-Limburg.

 

 

 

 

 

 

fotoalbum 271015.pdf

 

 

 

 

 


 

 

 27 oktober 1975       27 oktober 2015

                          40 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

dinsdag 27 oktober 2015

 

Met een fantastisch jubileumconcert op zondag 18 oktober is het robijnen jubileum van het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor van start gegaan.

Vandaag laten de leden zich verrassen en verwennen. Het bestuur heeft namelijk een dagje uit georganiseerd. Waar de reis naar toe gaat is voor iedereen, met uitzondering van de bestuursleden, een groot vraagteken.

Even na achten melden zich de eerste koorleden bij het Theo Driessen Instituut.

Het zonnetje begint al door te breken en het belooft een mooie warme dag te worden.

De bus van TwinTours staat al om 08:15 uur in de Willem Prinzenstraat en het is dan ook niet verwonderlijk dat het koor al voor half negen via de Burgemeester van Houtlaan de stad uit rijdt. Rijdend op de N266 langs De Zuid-Willemsvaart stelt Licy, onze chauffeusse voor vandaag, zich voor en belooft het koor een hele mooie reis. Waar we naar toe gaan laat zij nog in het midden. De enige hint die we krijgen is dat wij verder in het programma de Zuid-Willemsvaart nog wel een keer zullen tegenkomen. In de bus wordt er gezellig gekeuveld, gekletst, gelachen en gesnoept. Achterin wordt door de heren veel gegist waar onze eerste stop zal zijn. Als één van de weinige insiders is het leuk om te horen waar men denkt uit te komen. Echter het reisdoel wordt niet genoemd. Eenmaal op de A2 wordt het steeds duidelijker dat Zuid Limburg steeds meer in beeld komt. Menigeen denkt dat Vaals en het drielandenpunt onze eerste bestemming is. Niets is minder waar. Licy gaat vanaf knooppunt Kerensheide naar de A76 en rijdt verder oostwaarts naar de Duitse grens. Maar ook Aken en Keulen verdwijnen als sneeuw voor de zon uit onze gedachten wanneer de bus de A76 bij Simpelveld verlaat en de richting van

Bochholtz kiest.

In Hoeve Scholtissenhof staat voor ons de koffie met een stukje Limburgse vlaai al klaar. Na een tweede kopje koffie is er ruimschoots tijd om deze mooie locatie te bezichtigen. Koorleden verspreiden zich in allerlei hoeken en nissen. Overal is wel iets te bewonderen. Jammer dat de tentoonstelling "Klein Limburg" onlangs verhuisd is naar Maastricht.

Met al dan niet een ambachtelijk ijsje in de hand geniet menigeen nog een kwartiertje van een heerlijke najaarszon en doet heel veel vitamine D op. 

Via een mooie route door het Zuid-Limburgse land brengt Licy ons naar Vaals.

Voor haar is deze trip de eerste keer en ze is naarstig op zoek naar het adres van Gerardo Cardinale, glasblazerij. Met grote deskundigheid stuurt zij haar bus door het Limburgse stadje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze tweede stop is bij Glasblazerij Gerardo Cardinale.  

 

 

 

Licy wil ons naar het atelier bege-leiden voor een uiteen-zetting van de meester glas-blazer himself, maar de meesten van ons kijken hun ogen uit bij het zien van al dat moois wanneer zij de galary binnenkomen.

In zijn atelier laat Gerardo Cardinale ons zien hoe hij in een handomdraai (letterlijk) en met een groot creatief inzicht en vermogen tot zijn kunstproducten komt. Er wordt intensief naar hem gekeken en geluisterd.

Na de uiteenzetting kunnen we nog even in de winkel rondkijken. Een enkeling laat het niet bij het kijken alleen maar neemt ook een aandenken mee naar huis.

 

Even later, na een korte rit door het buitengebied van Vaals, parkeert Licy haar bus op het grote parkeerterrein onderaan de toren van het Drielandenpunt. Op onze komst is gerekend en de leden van het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor hebben snel een plaatsje gevonden aan een van de acht feestelijk gedekte tafels.

De lunch, met een lekker kroketje, verloopt heel gezellig. Eten, drinken en kwebbelen. Evenals in de bus is het geen minuut stil.

 

Na de lunch bezoekt een enkeling de toren, anderen genieten opnieuw van een heerlijk najaars zonnetje.

 

Even vóór drieën stappen we weer in de bus. We maken een prachtige rit door de landelijke omgeving van Vaals en rijden richting Maastricht. Buiten is het mooi weer. De natuur kleurt prachtig en de terrasjes die we tegenkomen zijn allemaal goed bezet. Het is genieten, genieten en nog eens genieten.

 

 

 

Een klein uurtje later parkeert Licy de bus bij de aanlegsteiger van de rederij Stiphout. Wij gaan aan boord van een gezellige boot. Het wachten is nog op enkele toiletbezoekers. Daarna maakt onze boot een tocht over de Maas en de Zuid-Willemsvaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een twee uur durende tocht door de historische binnenhaven 't Bassin uit 1826.

Door de sluis van Bosscherveld naar de Zuid-Willemsvaart. Rond de binnenhaven 't Bassin hebben we zicht op de oude kadekelders, waar vroeger de schepen hun vracht losten.

Via sluis 20 weer terug op de Maas. We varen ook nog langs het huis van André Rieu. Terwijl de kapitein van alles vertelt over wat we buiten kunnen zien, genieten we van een drankje en van een hoop gezelligheid. De tijd vliegt en voordat we het weten is het donker en loopt de klok tegen zessen. Tijd om af te meren.

 

De bus staat op de Maaskade klaar om richting Helmond te rijden. Onze magen beginnen te knorren, maar Licy vraagt ons nog wat geduld te beoefenen. Snel verlaten we een donker Maastricht en via de A2 rijden we naar het noorden. Velen vragen zich af waar onze chauffeusse haar voorlaatste stop zal houden. Veel afslagen laat zij links liggen. Wel wordt de afslag Nederweert genomen en rijden we langs de Zuid-Willemsvaart richting Helmond. Helmond komt steeds dichter bij. Het loopt tegen zevenen als Licy de Nieuwendijk in Someren-Eind op rijdt.

 

 

 

 

In dit partycentrum genieten we van een drie-gangen diner. Het is een gezellige en mooie afsluiting van een geweldige feestdag.

Onze voorzitter dankt namens de leden Licy voor de voortreffelijke begeleiding en reis.

De klok wijst 21:45 uur aan en de bus staat opnieuw in de Willem Prinzenstraat. Wij nemen afscheid van elkaar met grote complimenten aan het bestuur.

 

 


  

Maandag 13 juli 2015 hebben wij met een feestelijke halve repetitie de zomervakantie ingeluid.

 

 laatste repetitie 13 juli 2015.pdf

  


 

 

Korenmiddag voor seniorenkoren

 

Op woensdag 22 april, 11:45 uur  vertrekken 43 leden vanaf het Theo Driessen Instituut naar het gemeenschapshuis "De Kastanje" in Liessel. Naast vijf andere seniorenkoren neemt het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor deel aan de korenmiddag voor seniorenkoren, georganiseerd door REBO NOORD-BRABANT. Na een reis met veel omleidingen in Deurne zitten we een uurtje later toch aan de koffie in Liessel. Het is er druk en gezellig. Zoveel zangers en zangeressen bijeen. In de grote zaal zijn plaatsen gereserveerd voor "De Koepelzangers" uit Lierop, "Sint Lucia" uit Mierlo-Hout, "Amicitia" uit Asten-Heusden, "De Peelzangers" uit Liessel, "2000" uit Deurne en voor "Stedelijk Helmonds Seniorenkoor" uit Helmond.

De heer Wim Willems, voorzitter van Rebo Noord-Brabant, opent rond de klok van enen met een welkomstwoord en hoopt op een mooie muzikale middag waar we met zijn allen kunnen genieten van elkaars presentaties.

Hij geeft de microfoon door aan Annie Sneijders, die namens de REBO de koren zal introduceren en het hele programma zal presenteren.

Vijf seniorenkoren gaan het SHS voor. Echt genieten is er helaas niet bij. De koren hebben onvoldoende of geen begeleiding bij hun optreden. Dat komt een goede uitvoering niet ten goede. Je moet als koor van goede huize komen om á capella te kunnen zingen. Wat niet ontbrak was het plezier en plezier maken is ook een belangrijke factor voor een korenmiddag.

Doordat een koor zich teruggetrokken had en de overige koren het beschikbare halve uur niet gebruikten, liep het programma wat tijd in. Het SHS stond bijna een uur eerder dan gepland op het podium . Aanvankelijk leverde dat wat probleempjes op. Zo was Jolanda nog niet gearriveerd en we misten nog twee leden, die zich voor de hele middag niet vrij hadden kunnen maken. Jolanda zien we gelukkig nog tijdig binnenkomen. Paul en Petu hebben we bij de eerste twee werken moeten missen.

Ons optreden is een hele verademing voor het luisterend publiek. Niet alleen onze werken met "Komm, holder Lenz" en "The Phantom of the opera" als hoogtepunten, maar ook de uitvoering van ons programma maakte de zaal muisstil. Na "Eine ländliche Concertprobe" met de solo van Frans kregen we dan ook een daverend applaus.

Na afloop is Frans heel tevreden over wat we gepresteerd hebben en zeker over de premiére van "The Phantom". Zowel Frans als Jolanda geven aan dat we kunnen terugkijken op een zeer geslaagd optreden. Dat wordt ook bevestigd door de voorzitter van de REBO in zijn slotwoord.

Nico Vaessen

 


 

 

Op 16 maart 2015 bezocht de Helmondse burgemeester het koor. Het bestuur wilde ter gelegenheid van het robijnen jubileum een nieuwe koorfoto.

Fotograaf Wim van den Broek maakte niet alleen de koorfoto, maar schoot deze middag ook sfeerplaatjes. Klik op onderstaande link om deze sfeer foto's te bekijken.

  

fotoalbum 160315.pdf

 


 

Feestelijk jaarafsluiting op maandag 15 december 2014

 

Om 1330uur heet Geert Sneijders allen welkom en wenst ons een fijne middag toe met een  lekker buffet en veel muziek.

We gaan verder met de huldiging van de jubilarissen .

 

Arie Bernaards  15 jaar lid. Hij krijgt mooie woorden van Geert  voor zijn jarenlange inzet en een zilveren speld, een appeltje van tin, een oorkonde en een fles jonge plus nog een fles als dank voor de wekelijkse hulp met alles klaarzetten.

 

Annie Sneijders,  20 jaar koorlid. Zij wordt in het zonnetje gezet door Geert met de woorden “als voorzitter had je een inzet van 125% en dat doe je nog steeds als lid van het bestuur. Ik heb er veel steun aan.”Annie dankte hem voor die mooie woorden. Zij kreeg een gouden speld, de oorkonde en een tinnen kerststalletje +kerststukje.

 

Geert Sneijders,  20 jaar koorlid. Jo Verspage t  bedankte Geert voor zijn inzet, al 11 jaar in het bestuur  en het laatste jaar als voorzitter. We hopen dat je het nog lang blijft doen als voorzitter, ook hij kreeg een gouden speld,  een oorkonde, een tinnen brandweerman en een fles koffielikeur om na te genieten.

 

Na de huldigingen werden we door Geert uitgenodigd om aan het buffet te beginnen. Na een uur waren de schalen bijna leeg.

Na het eten gingen we aan onze optredens beginnen. Jolanda en Liesel waren duo 2014 en zij zongen over dat jaar. Het was prachtig en erg leuk.

 

Jo Verspaget had een mooie voordracht over Peerke. Dat was zeer amusant.

 

Farce Majeur, de dames waren Dora Slaats, Bernadet Duymelink, Mia  Segers en Annie Giebels. Ze waren mooi aangekleed en de zaal zong met volle borst mee. Succes verzekerd. Het afgelopen jaar werd op de hak genomen erg leuk. Jolanda zorgde voor de begeleiding.

 

Jo van Os en Corrie Vincent zongen over de nachtegaal. Ook daar werd meegezongen en het was romantisch.

 

Rien Lieffering en Paul Verbakel  hadden de parels om die ze opgevist hadden. We zagen meteen wat hun beroep was. Paul vertelde in gebrekkig Nederlands dat ze de parelvissers waren. Ze gingen een duet zingen en Jolanda was ook van de partij. We hebben van ze genoten.

 

Toen kwam Foetsie bah, alias Joke Seelen. Wat hebben we gelachen,  tot tranen toe. Wat was dat leuk.  Zelf bleef ze erg serieus,  je moet het maar kunnen.

 

Jolanda kwam met het lied, “Met muziek”,  zeer mooi, wat muziek met je doet als je bedroefd bent. We luisterden allen zeer goed. Het was muisstil  en ze kreeg een zeer verdiend applaus .

Diny samen met Jolanda over Flappie  het konijn en dat met kerst geen goede afloop kende , wat er van de vader van het meisje waar het konijn van was geworden is, weten we niet .

 

Riet van Beeck zong “hoeveel ik van je hou”  Je weet  het wel of misschien ook niet , ze liep tussen de tafels door en zong dat naar iedereen en naar enkele in het bijzonder.  Het was mooi en ontroerend.

En natuurlijk het laatste lied Stille nacht.

Zoals elk jaar,  nu voor  de 17 e keer  heeft  Annie  het hele programma aan elkaar gepraat.

We hebben ook nog enkele leden bedankt voor hun extra inzet zoals Cissy Appels, voor alles wat ze in deze zeven jaar voor ons koor heeft gedaan .

Jolanda voor deze middag en natuurlijk voor het hele jaar , zij kregen beiden een kaarskandelaar met kaars gemaakt door Geert Sneijders.

Frans Sijmens  een jonge jenever voor de wijze waarop hij het hele jaar met ons koor bezig is .

Ook kreeg Geert nog een bedankje voor al die jaren achter de bar.

 

 

 

Tot besluit  kregen alle aanwezige leden een presentje  in de vorm van een pen met opschrift “Stedelijk Helmonds Seniorenkoor “

 

Het was lekker, het was leuk,  we hebben een grandioze middag gehad.

Bedankt allemaal namens het bestuur.

Opgemaakt door Annie Sneijders.

 

 


 

 

 

 

Nederlands Koor Festival

29 maart 2014

 

Nederlands Koor Festival 29 maart 2014.pdf