Stedelijk Helmonds Seniorenkoor

Zing met schoonheid, met liefde,
met pracht, met hartstocht,
met kracht, met warmte,
en melodieuze stem.

Programma 2022

 

 


Maandag 

 

28 februari 2022 

 

geen repetitie i.v.m. carnavalsmaandag

Maandag  

 

18 april 2022 

 

geen repetitie i.v.m. 2de Paasdag

Maandag

 4 april 2022

jaarvergadering

 

Maandag 

6 juni 2022 

Geen repetitie i.v.m 2de Pinksterdag

 

 

 

 

 

 

Maandag

 

18 juli 2022

 

Laatste repetitie, vervolgens zomerreces

Maandag

 

5 september 2022

 

Eerste repetitie na de zomervakantie

Zondag

9 oktober 2022

14:00 uur: uitwisselingsconcert met HGK en DVS, Geseldonk

 

 Maandag

19 december 2022

 13:30 uur: Feestelijke jaarafsluiting